دانشگاه 3 بعدی اسکچاپی ...... C4 ..... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی ..... عکس و کلیپ را مشاهده نمایید.  

دانشگاه 3 بعدي اسکچاپي ...... C4 ..... شامل (تنها) فايل 3 بعدي اسکچاپي ..... عکس و کليپ را مشاهده نماييد.


پسوند فايل:  (اسکچاپ) : skp .........................................دسته بندی : دانشگاه 3 بعدي.................................

ادامه مطلب  

دانشگاه 3 بعدی اسکچاپی ...... C3 - پردیس دانشگاهی ..... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی ..... کلیپ را مشاهده نمایید.  

دانشگاه 3 بعدي اسکچاپي ...... C3 - پردیس دانشگاهی ..... شامل (تنها) فايل 3 بعدي اسکچاپي ..... کليپ را مشاهده نماييد.


پسوند فايل:  (اسکچاپ) : skp .........................................دسته بندی : دانشگاه 3 بعدي.................................

ادامه مطلب  

ایستگاه قطار 3 بعدی اسکچاپی ...... B4 ..... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی ..... کلیپ را مشاهده نمایید.  

ایستگاه قطار 3 بعدي اسکچاپي ...... B4 ..... شامل (تنها) فايل 3 بعدي اسکچاپي ..... کليپ را مشاهده نماييد.


پسوند فايل:  (اسکچاپ) : skp .........................................دسته بندی : ایستگاه قطار 3 بعدي.................................

ادامه مطلب  

فرهنگسرا 3 بعدی اسکچاپی ...... H1 ..... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی ..... کلیپ را مشاهده نمایید.  

فرهنگسرا 3 بعدي اسکچاپي ...... H1 ..... شامل (تنها) فايل 3 بعدي اسکچاپي ..... کليپ را مشاهده نماييد.


پسوند فايل:  (اسکچاپ) : skp .........................................دسته بندی : فرهنگسرا 3 بعدي.........................................

ادامه مطلب  

ورزشی 3 بعدی اسکچاپی ..... مجموعه ورزشی ..... 112 ..... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی ..... کلیپ را مشاهده نمایید.  

ورزشی 3 بعدي اسکچاپي ..... مجموعه ورزشی ..... 112 ..... شامل (تنها) فايل 3 بعدي اسکچاپي ..... کليپ را مشاهده نماييد.


پسوند فايل:  (اسکچاپ) : skp .........................................دسته بندی : ورزشی 3 بعدي................................. 

ادامه مطلب  

پارک 3 بعدی اسکچاپی ..... K1 ..... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی ..... کلیپ را مشاهده نمایید.  

پارک 3 بعدي اسکچاپي ..... K1 ..... شامل (تنها) فايل 3 بعدي اسکچاپي ..... کليپ را مشاهده نماييد.


پسوند فايل:  (اسکچاپ) : skp .........................................دسته بندی : پارک 3 بعدي.................................

ادامه مطلب  

فرهنگسرا 3 بعدی اسکچاپی ...... G10 - سالن نمایشگاهی ..... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی ..... کلیپ را مشاهده نمایید.  

فرهنگسرا 3 بعدي اسکچاپي ...... G10 - سالن نمایشگاهی ..... شامل (تنها) فايل 3 بعدي اسکچاپي ..... کليپ را مشاهده نماييد.


پسوند فايل:  (اسکچاپ) : skp .........................................دسته بندی : فرهنگسرا 3 بعدي.........................................

ادامه مطلب  

تجاری 3 بعدی اسکچاپی .... مجتمع تجاری .... P6 ... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی ... کلیپ را مشاهده نمایید.  

تجاری 3 بعدي اسکچاپي .... مجتمع تجاری .... P6 ... شامل (تنها) فايل 3 بعدي اسکچاپي ... کليپ را مشاهده نماييد.


پسوند فايل:  (اسکچاپ) : skp .........................................دسته بندی : تجاری 3 بعدي.........................................

ادامه مطلب  

تجاری 3 بعدی اسکچاپی .... مجتمع تجاری مسکونی .... P5 ... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی ... کلیپ را مشاهده نمایید.  

تجاری 3 بعدي اسکچاپي .... مجتمع تجاری مسکونی .... P5 ... شامل (تنها) فايل 3 بعدي اسکچاپي ... کليپ را مشاهده نماييد.


پسوند فايل:  (اسکچاپ) : skp .........................................دسته بندی : تجاری 3 بعدي.........................................

ادامه مطلب  

فرهنگسرا 3 بعدی اسکچاپی ...... G6 - سالن نمایشگاهی ..... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی ..... کلیپ را مشاهده نمایید.  

فرهنگسرا 3 بعدي اسکچاپي ...... G6 - سالن نمایشگاهی ..... شامل (تنها) فايل 3 بعدي اسکچاپي ..... کليپ را مشاهده نماييد.


پسوند فايل:  (اسکچاپ) : skp .........................................دسته بندی : فرهنگسرا 3 بعدي.................................

ادامه مطلب  

تجاری 3 بعدی اسکچاپی .... مجتمع تجاری .... P3 ... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی ... کلیپ را مشاهده نمایید.  

تجاری 3 بعدي اسکچاپي .... مجتمع تجاری .... P3 ... شامل (تنها) فايل 3 بعدي اسکچاپي ... کليپ را مشاهده نماييد.


پسوند فايل:  (اسکچاپ) : skp .........................................دسته بندی : تجاری 3 بعدي.................................. 

ادامه مطلب  

تجاری 3 بعدی اسکچاپی .... مجتمع تجاری .... P2 ... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی ... کلیپ را مشاهده نمایید.  

تجاری 3 بعدي اسکچاپي .... مجتمع تجاری .... P2 ... شامل (تنها) فايل 3 بعدي اسکچاپي ... کليپ را مشاهده نماييد.


پسوند فايل:  (اسکچاپ) : skp .........................................دسته بندی : تجاری 3 بعدي..................................

ادامه مطلب  

هتل 3 بعدی اسکچاپی ..... H9 - باغ هتل ..... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی ..... کلیپ و عکس ها را مشاهده نمایید.  

هتل 3 بعدي اسکچاپي ..... H9 - باغ هتل ..... شامل (تنها) فايل 3 بعدي اسکچاپي ..... کليپ و عکس ها را مشاهده نماييد.


پسوند فايل:  (اسکچاپ) : skp .........................................دسته بندی : هتل 3 بعدي.................................

ادامه مطلب  

ورزشی 3 بعدی اسکچاپی ..... مجموعه ورزشی ..... 111 ..... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی ..... کلیپ را مشاهده نمایید.  

ورزشی 3 بعدي اسکچاپي ..... مجموعه ورزشی ..... 111 ..... شامل (تنها) فايل 3 بعدي اسکچاپي ..... کليپ را مشاهده نماييد.


پسوند فايل:  (اسکچاپ) : skp .........................................دسته بندی : ورزشی 3 بعدي................................. 

ادامه مطلب  

پروژه آماده ادیوس ریمیکس کلیپ باغ و دنس باهم با موزیک خارجی  

پروژه آماده ادیوس ریمیکس کليپ باغ و دنس باهم با موزیک خارجی


پروژه بسیار زیبای ادغام باغ و دنس
این پروژه یکی از پروژه های بسیار کاربردی آتلیه داران و میکسران عزیز کشور مون هستش که خیلی از دغدغه های میکس رو براشون کم میکنه
این پروژه طوری طراحی شده که با موزیک ملایم شروع و در انتها با پرش موزیک به سمت ترنس به زیبایی هرچه تمامتر این پروژه افزوده است.
موزیک استفاده شده در این پروژه خارجی است که در شروع این کليپ باغ بوده و در انتها با د

ادامه مطلب  

پروژه آماده کلیپ اسپرت : کنارت خوبه حالم  

پروژه آماده کليپ اسپرت : کنارت خوبه حالم


یکی پروزه بسیار قوی در زمینه کليپ اسپرت
این پروژه با موزیکال ایرانی طراحی شده که بسیار میکس این پروژه زیباست و با جدیدترین موزیکال اسپرت عاشقانه طراحی شده
این روزه مخصوص ساخت کليپ اسپرت عروس و داماد در روز عروسی و یا تصاویر ضبط شده در قبل عروسی میباشد.
یکی از بهترین موزیکال های روز بر روی این پروژه سینک شده که چشم هر عروس ودامادی رو برای ساخت کليپ اسپرت عروسیش به خودش جلب میکنه.
لذت ببرید


ادامه مطلب  

پروژه آماده ادیوس : سینک کلیپ اسپرت عروس و داماد جدید عاشقانه  

پروژه آماده ادیوس : سینک کليپ اسپرت عروس و داماد جدید عاشقانه


یکی پروزه بسیار قوی در زمینه کليپ اسپرتاین پروژه با موزیکال ایرانی طراحی شده که بسیار میکس این پروژه زیباست و با جدیدترین موزیکال اسپرت عاشقانه طراحی شدهاین روزه مخصوص ساخت کليپ اسپرت عروس و داماد در روز عروسی و یا تصاویر ضبط شده در قبل عروسی میباشد.یکی از بهترین موزیکال های روز بر روی این پروژه سینک شده که چشم هر عروس ودامادی رو برای ساخت کليپ اسپرت عروسیش به خودش جلب

ادامه مطلب  

تجاری 3 بعدی اسکچاپی .... مجتمع تجاری مسکونی .... Q1 ... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی ... کلیپ و عکس را مشاهده فرمایید.  

تجاری 3 بعدي اسکچاپي .... مجتمع تجاری مسکونی .... Q1 ... شامل (تنها) فايل 3 بعدي اسکچاپي ... کليپ و عکس را مشاهده فرمایید.


پسوند فايل:  (اسکچاپ) : skp .........................................دسته بندی : تجاری 3 بعدي.........................................

ادامه مطلب  

مجموعه 3 بعدی اسکچاپی ..... مجموعه تفریحی اقامتی ..... C6 ..... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی ... کلیپ و عکس را مشاهده کنید.  

مجموعه 3 بعدي اسکچاپي ..... مجموعه تفریحی اقامتی ..... C6 ..... شامل (تنها) فايل 3 بعدي اسکچاپي ... کليپ و عکس را مشاهده کنید.


پسوند فايل:  (اسکچاپ) : skp .........................................دسته بندی : مجموعه (شهرک) 3 بعدي..................................

ادامه مطلب  

هتل 3 بعدی اسکچاپی ..... K7 ..... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی ... کلیپ و عکس را مشاهده فرمایید.  

هتل 3 بعدي اسکچاپي ..... K7 ..... شامل (تنها) فايل 3 بعدي اسکچاپي ... کليپ و عکس را مشاهده فرمایید.


پسوند فايل:  (اسکچاپ) : skp .........................................دسته بندی : هتل 3 بعدي.........................................

ادامه مطلب  

تجاری 3 بعدی اسکچاپی .... مجتمع تجاری اداری .... P10 ... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی ... کلیپ و عکس را مشاهده فرمایید.  

تجاری 3 بعدي اسکچاپي .... مجتمع تجاری اداری .... P10 ... شامل (تنها) فايل 3 بعدي اسکچاپي ... کليپ و عکس را مشاهده فرمایید.


پسوند فايل:  (اسکچاپ) : skp .........................................دسته بندی : تجاری 3 بعدي.........................................

ادامه مطلب  

تجاری 3 بعدی اسکچاپی .... مجتمع تجاری اداری .... P9 ... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی ... کلیپ و عکس را مشاهده فرمایید.  

تجاری 3 بعدي اسکچاپي .... مجتمع تجاری اداری .... P9 ... شامل (تنها) فايل 3 بعدي اسکچاپي ... کليپ و عکس را مشاهده فرمایید.


پسوند فايل:  (اسکچاپ) : skp .........................................دسته بندی : تجاری 3 بعدي.........................................

ادامه مطلب  

پروژه چاپکر های سه بعدی  

پروژه چاپکر های سه بعدي


این پروژه شامل 167 صفحه ورد در رابطه با انواع پرینترهای سه بعدي و مقایسه آنها با یگدیگر همراه با روش ساخت یک نوع از این چاپکرها به طور کامل می باشد.با توجه به رشد روز افزون این تکنولوژی برآورد کارشناسان این است که در آینده قسمت بزرگی از محصولات تولیدی توسط این چاپکرها تولید شود و تحقیقات نشان می دهد که ارتشهای آمریکا و چین از سالهای پیش بر روی انواع چاپ سه بعدي کار کرده و در حال حاضر از این تکنولوژی ، در ارتش ه

ادامه مطلب  

معماری سه بعدی در 25 صفحه  

معماری سه بعدي در 25 صفحه


       معماری سه بعدي در 25 صفحهگرافیك سه بعديگرافیك سه بعدي یعنی كه باید در یك محیط سه بعدي شامل عرض (width) و عمق (depht) و ارتفاع (height) كار كنید. صندلی میز و ساختمان و هر چیز كه در اطراف ما هستند همگی سه بعدي هستند. در واقع گرافیك سه بعدي رایانه‌ای نوعی معرفی دو بعدي از یك دنیای سه بعدي مجازی و هستند برای توصیف این حالت فرض كنید كه با یك دوربین فیلمبرداری و ویدئوئی مشغول فیملمبرداری از اطراف اتاق

ادامه مطلب  

تحقیق درباره انواع فايل از نظر نوع اطلاعات  

تحقیق درباره انواع فايل از نظر نوع اطلاعات


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فايل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:31  قسمتی از متن فايل دانلودی:انواع فايل از نظر نوع اطلاعاتداده ها ممكن است در فايل به دو صورت ذخیره شوند:1ـ اسكی یامتن(text) 2ـ باینری(binary)این دو روش ذخیره شدن داده ها در موارد زیر با یكدیگر تفاوت دارند:1ـ تعیین انتهای خط2ـ تعیین انته

ادامه مطلب  

تجاری 3 بعدی اسکچاپی .... مجتمع تجاری اداری .... P8 ... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی  

تجاری 3 بعدي اسکچاپي .... مجتمع تجاری اداری .... P8 ... شامل (تنها) فايل 3 بعدي اسکچاپي


پسوند فايل:  (اسکچاپ) : skp .........................................دسته بندی : تجاری 3 بعدي.........................................برای دیدن عکس در اندازه اصلی روی عکس زیر کلیک کنید.........................................برای خرید این محصول به پایین مراجعه کنید. آموزش خرید اینترنتی 1 ............. آموزش خرید اینترنتی 2 ............. آموزش خرید فايل های بالای 50 هزار تومان سایت SKP..................................برای

ادامه مطلب  

تجاری 3 بعدی اسکچاپی .... مجتمع تجاری اداری مسکونی .... P7 ... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی  

تجاری 3 بعدي اسکچاپي .... مجتمع تجاری اداری مسکونی .... P7 ... شامل (تنها) فايل 3 بعدي اسکچاپي


پسوند فايل:  (اسکچاپ) : skp .........................................دسته بندی : تجاری 3 بعدي.........................................برای دیدن عکس در اندازه اصلی روی عکس زیر کلیک کنید.........................................برای خرید این محصول به پایین مراجعه کنید. آموزش خرید اینترنتی 1 ............. آموزش خرید اینترنتی 2 ............. آموزش خرید فايل های بالای 50 هزار تومان سایت SKP..............................

ادامه مطلب  

اداری 3 بعدی اسکچاپی ...... K5 ..... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی  

اداری 3 بعدي اسکچاپي ...... K5 ..... شامل (تنها) فايل 3 بعدي اسکچاپي


پسوند فايل:  (اسکچاپ) : skp .........................................دسته بندی : اداری 3 بعدي.......................................برای دیدن عکس در اندازه اصلی روی عکس زیر کلیک کنید........................................برای خرید این محصول به پایین مراجعه کنید. آموزش خرید اینترنتی 1 ............. آموزش خرید اینترنتی 2 ............. آموزش خرید فايل های بالای 50 هزار تومان سایت SKP..................................برای استفاده از این مدل 3

ادامه مطلب  

مدرسه 3 بعدی اسکچاپی ..... L6 ..... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی  

مدرسه 3 بعدي اسکچاپي ..... L6 ..... شامل (تنها) فايل 3 بعدي اسکچاپي


پسوند فايل:  (اسکچاپ) : skp .........................................دسته بندی : مدرسه 3 بعدي.................................">.......................................برای دیدن عکس در اندازه اصلی روی عکس زیر کلیک کنید.........................................برای خرید این محصول به پایین مراجعه کنید. آموزش خرید اینترنتی 1 ............. آموزش خرید اینترنتی 2 ............. آموزش خرید فايل های بالای 50 هزار تومان سایت SKP..................................برا

ادامه مطلب  

مدرسه 3 بعدی اسکچاپی ..... L5 ..... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی  

مدرسه 3 بعدي اسکچاپي ..... L5 ..... شامل (تنها) فايل 3 بعدي اسکچاپي


پسوند فايل:  (اسکچاپ) : skp .........................................دسته بندی : مدرسه 3 بعدي.................................">.......................................برای دیدن عکس در اندازه اصلی روی عکس زیر کلیک کنید.........................................برای خرید این محصول به پایین مراجعه کنید. آموزش خرید اینترنتی 1 ............. آموزش خرید اینترنتی 2 ............. آموزش خرید فايل های بالای 50 هزار تومان سایت SKP..................................برا

ادامه مطلب  

مدرسه 3 بعدی اسکچاپی ..... L4 ..... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی  

مدرسه 3 بعدي اسکچاپي ..... L4 ..... شامل (تنها) فايل 3 بعدي اسکچاپي


پسوند فايل:  (اسکچاپ) : skp .........................................دسته بندی : مدرسه 3 بعدي.................................">.......................................برای دیدن عکس در اندازه اصلی روی عکس زیر کلیک کنید.........................................برای خرید این محصول به پایین مراجعه کنید. آموزش خرید اینترنتی 1 ............. آموزش خرید اینترنتی 2 ............. آموزش خرید فايل های بالای 50 هزار تومان سایت SKP..................................برا

ادامه مطلب  

مدرسه 3 بعدی اسکچاپی ..... L3 ..... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی  

مدرسه 3 بعدي اسکچاپي ..... L3 ..... شامل (تنها) فايل 3 بعدي اسکچاپي


پسوند فايل:  (اسکچاپ) : skp .........................................دسته بندی : مدرسه 3 بعدي.................................">........................................">................................برای دیدن عکس در اندازه اصلی روی عکس زیر کلیک کنید.........................................برای خرید این محصول به پایین مراجعه کنید. آموزش خرید اینترنتی 1 ............. آموزش خرید اینترنتی 2 ............. آموزش خرید فايل های بالای 50 هزار تومان سایت SKP..

ادامه مطلب  

فرهنگسرا 3 بعدی اسکچاپی ...... G9 - چند مدل اتود فرهنگی ..... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی  

فرهنگسرا 3 بعدي اسکچاپي ...... G9 - چند مدل اتود فرهنگی ..... شامل (تنها) فايل 3 بعدي اسکچاپي


پسوند فايل:  (اسکچاپ) : skp .........................................دسته بندی : فرهنگسرا 3 بعدي.................................برای دیدن عکس در اندازه اصلی روی عکس زیر کلیک کنید..........................................برای خرید این محصول به پایین مراجعه کنید. آموزش خرید اینترنتی 1 ............. آموزش خرید اینترنتی 2 ............. آموزش خرید فايل های بالای 50 هزار تومان سایت SKP................................

ادامه مطلب  

مجتمع مسکونی 3 بعدی اسکچاپی ...... B5 ..... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی  

مجتمع مسکونی 3 بعدي اسکچاپي ...... B5 ..... شامل (تنها) فايل 3 بعدي اسکچاپي


پسوند فايل:  (اسکچاپ) : skp .........................................دسته بندی : مجتمع مسکونی 3 بعدي.................................برای دیدن عکس در اندازه اصلی روی عکس زیر کلیک کنید.........................................برای خرید این محصول به پایین مراجعه کنید. آموزش خرید اینترنتی 1 ............. آموزش خرید اینترنتی 2 ............. آموزش خرید فايل های بالای 50 هزار تومان سایت SKP..................................برای استفاده

ادامه مطلب  

هتل 3 بعدی اسکچاپی ..... K1 ..... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی  

هتل 3 بعدي اسکچاپي ..... K1 ..... شامل (تنها) فايل 3 بعدي اسکچاپي


پسوند فايل:  (اسکچاپ) : skp .........................................دسته بندی : هتل 3 بعدي.........................................برای دیدن عکس در اندازه اصلی روی عکس زیر کلیک کنید.........................................برای خرید این محصول به پایین مراجعه کنید. آموزش خرید اینترنتی 1 ............. آموزش خرید اینترنتی 2 ............. آموزش خرید فايل های بالای 50 هزار تومان سایت SKP..................................برای استفاده از این مدل 3 بعد

ادامه مطلب  

مرکز خرید 3 بعدی اسکچاپی ..... G4 ..... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی  

مرکز خرید 3 بعدي اسکچاپي ..... G4 ..... شامل (تنها) فايل 3 بعدي اسکچاپي


پسوند فايل:  (اسکچاپ) : skp .........................................دسته بندی : مرکز خرید 3 بعدي.........................................برای دیدن عکس در اندازه اصلی روی عکس زیر کلیک کنید.........................................برای خرید این محصول به پایین مراجعه کنید. آموزش خرید اینترنتی 1 ............. آموزش خرید اینترنتی 2 ............. آموزش خرید فايل های بالای 50 هزار تومان سایت SKP..................................برای استفاده از

ادامه مطلب  

مجتمع مسکونی 3 بعدی اسکچاپی ...... B4 ..... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی  

مجتمع مسکونی 3 بعدي اسکچاپي ...... B4 ..... شامل (تنها) فايل 3 بعدي اسکچاپي


پسوند فايل:  (اسکچاپ) : skp .........................................دسته بندی : مجتمع مسکونی 3 بعدي.................................برای دیدن عکس در اندازه اصلی روی عکس زیر کلیک کنید.........................................برای خرید این محصول به پایین مراجعه کنید. آموزش خرید اینترنتی 1 ............. آموزش خرید اینترنتی 2 ............. آموزش خرید فايل های بالای 50 هزار تومان سایت SKP..................................برای استفاده

ادامه مطلب  

فرهنگسرا 3 بعدی اسکچاپی ...... G8 - مرکز فرهنگی ..... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی  

فرهنگسرا 3 بعدي اسکچاپي ...... G8 - مرکز فرهنگی ..... شامل (تنها) فايل 3 بعدي اسکچاپي


پسوند فايل:  (اسکچاپ) : skp .........................................دسته بندی : فرهنگسرا 3 بعدي.................................برای دیدن عکس در اندازه اصلی روی عکس زیر کلیک کنید..........................................برای خرید این محصول به پایین مراجعه کنید. آموزش خرید اینترنتی 1 ............. آموزش خرید اینترنتی 2 ............. آموزش خرید فايل های بالای 50 هزار تومان سایت SKP..................................برای ا

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1